Với IDM bản quyền vĩnh viễn

  • Thời gian sử dụng trọn đời, mãi mãi
  • Hỗ trợ chuyển sang máy khác hoặc khi cài win lại
  • Nhận các bản nâng cấp mới miễn phí trọn đời
  • Tiết kiệm chi phí rẻ hơn

Với IDM bản quyền 1 năm

  • Thời gian sử dụng 1 năm, hết hạn phải mua lại gia hàng hàng năm
  • Chi phí bỏ ra cao hơn
  • Miễn phí cập nhật 1 năm
[THÁNG 9] GIẢM 80% GIÁ KEY WIN, KASPERSKY, OFFICE 365 (5TB ONEDRIVE) TRỌN ĐỜINHẬN ƯU ĐÃI